Promo Kaatsvereniging Jacob Klaver

Deze super toffe promo ontvangen van kaatsvereniging Jacob Klaver. Zaterdag 2 juli wordt er weer om ”de gouden klaver” gespeeld.

Ambtsketen van Waadhoeke

In het voorjaar van 2020 maakte de nieuwe Friese gemeente Waadhoeke bekend dat er een nieuwe ambtsketen voor de burgemeester diende te komen.  Ten grondslag hieraan lag de fusie tussen de vier deelgemeenten Franekeradeel, Het Bildt, Menameradiel en Littenseradiel. Er volgde een selectieprocedure in mei gevolgd door de uitnodiging een ontwerp te maken en deze in juli te presenteren. Vanuit 4 verschillende presentaties, heeft de commissie voor mijn ontwerp gekozen. 

In mijn ontwerp laat ik zien van waaruit Waadhoeke is ontstaan en waaraan de nieuwe gemeente herkenbaar is. Zo zijn de thema´s sport, cultuur, economie en bezinning in beelden weergegeven. In het ontwerp zijn de vier deelgemeenten vertaald naar herkenbare schakels die volgens de geografische ligging een plek in de ambtsketen hebben gekregen. Daaromheen zijn de themagerichte schakels geplaatst. 

Documentaire

Voor het thema ‘sport’ hebben het kaatsen en het fierljeppen centraal gestaan. Voor het onderdeel ´cultuur´ zijn een detail uit het planetarium, en de grutto vertaald in zilver; voor het thema ‘economie’ staat de agrarische sector centraal met kasbouw en geploegde akkers. Bezinning komt tot uiting in twee schakels die de Groate Kerk in st. Jacobiparochie en de gestileerde sint jacobsschelp als beeldmerk voor de pelgrimsroute het ‘Jabikspaad’.

De ambtsketen laat als sluitstuk op de rugzijde de Waddenzee zien en aan de voorzijde draagt een gestileerde afbeelding van de stad Franeker de rijkspenning. Op deze draaibare penning is aan één zijde het gemeentewapen gegraveerd en aan de keerzijde het landswapen.

Door toedoen van de Corona-pandemie kon de ambtsketen niet eerder dan in juni 2021 aan de burgemeester worden overhandigd.

Van het maakproces is door Vincent Schiphorst een beeldverslag gemaakt die als video aan deze website is toegevoegd.